Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε Όλοι Πολίτες» που χρηματοδοτείται από τον ΕΟΧ (Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο) με στόχο την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη ...

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις δύο τελευταίες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Προγράμματος Επιχορήγησης ΜΚΟ «Είμαστε όλοι Πολίτες» ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Λάβαμε ...