Βρείτε τις απαντήσεις στις διευκρινιστικές ερωτήσεις που μας θέσατε σχετικά με τη διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών παραγωγής ντοκιμαντέρ» σε μορφή ...

Tο Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως διαχειριστής επιχορήγησης του Προγράμματος Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην Ελλάδα (Πρόγραμμα ΜΚΟ στην Ελλάδα - Είμαστε όλοι Πολίτες), το οποίο ...

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, διαχειριστής επιχορήγησης του προγράμματος χρηματοδότησης ΜΚΟ «Είμαστε όλοι Πολίτες», υποδέχεται σήμερα στην Αθήνα εκπροσώπους οργανισμών που υλοποιούν προγράμματα ...