Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, διαχειριστής επιχορήγησης του προγράμματος ΜΚΟ για την Ελλάδα "Είμαστε όλοι Πολίτες", ανακοινώνει τον κατάλογο και την τελική κατάταξη των οργανισμών που λαμβάνουν ...