Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που η ταινία ντοκιμαντέρ με τίτλο «Είμαστε όλοι Πολίτες» έχει λάβει έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας για αξιοποίηση από τα σχολεία Α/βαθμιας και Β/βαθμιας ...

Το Τμήμα Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης στο πλαίσιο του "Roma Youth Action Plan"  διοργανώνει στο διάστημα 11-16 Σεπτεμβρίου ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για την καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού ...

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ως Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος του ΕΟΧ «Είμαστε όλοι Πολίτες, γνωστοποιεί  ότι η ταινία – ντοκιμαντέρ «Είμαστε όλοι Πολίτες» έχει εγκριθεί από το ...