Το Τμήμα Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης στο πλαίσιο του "Roma Youth Action Plan"  διοργανώνει στο διάστημα 11-16 Σεπτεμβρίου ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για την καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού ...

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως διαχειριστής επιχορήγησης του προγράμματος επιχορήγησης ΜΚΟ του ΕΟΧ «Είμαστε όλοι Πολίτες», διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Τι είναι το gender mainstreaming για ...

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της 3ης ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη διμερών πρωτοβουλιών του μέτρου (β) μεταξύ μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) που...