Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως διαχειριστής επιχορήγησης του προγράμματος επιχορήγησης ΜΚΟ του ΕΟΧ «Είμαστε όλοι Πολίτες», διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Τι είναι το gender mainstreaming για ...

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της 3ης ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη διμερών πρωτοβουλιών του μέτρου (β) μεταξύ μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) που...