Το Τμήμα Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης στο πλαίσιο του "Roma Youth Action Plan"  διοργανώνει στο διάστημα 11-16 Σεπτεμβρίου ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για την καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού ...

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ως Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος του ΕΟΧ «Είμαστε όλοι Πολίτες, γνωστοποιεί  ότι η ταινία – ντοκιμαντέρ «Είμαστε όλοι Πολίτες» έχει εγκριθεί από το ...

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως διαχειριστής επιχορήγησης του προγράμματος επιχορήγησης ΜΚΟ του ΕΟΧ «Είμαστε όλοι Πολίτες», διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Τι είναι το gender mainstreaming για ...