ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ο σκοπός αυτής της πρόσκλησης ενδιαφέροντος είναι η ενδυνάμωση των δομών και η ανάπτυξη των ικανοτήτων (capacity building) των ΜΚΟ και η προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα. Τα έργα που θα επιλεχθούν για χρηματοδότηση κάτω από αυτή την πρόσκληση θα αποσκοπούν στην ενδυνάμωση είτε του φορέα υλοποίησης είτε άλλων ΜΚΟ και του τομέα στο σύνολό του, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους και το κοινωνικό τους αντίκτυπο.
Ενδεικτικά, μέσω της συγκεκριμένης πρόσκλησης, οι ΜΚΟ θα κληθούν να αναπτύξουν δράσεις ενδυνάμωσης δομών και ανάπτυξης ικανοτήτων, στρατηγικές και δράσεις που θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητά τους, πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στη διάδοση γνώσης στον τομέα των ΜΚΟ, εκπαιδευτικές και μορφωτικές δραστηριότητες για το ίδιο το προσωπικό τους, είτε προς άλλες ΜΚΟ, καθώς και να δημιουργήσουν δίκτυα και συμμαχίες.
 
Διαθέσιμη χρηματοδότηση: € 744.140
Ημερομηνία ανακοίνωσης πρόσκλησης: 22 Σεπτεμβρίου 2014

Share This Post