Εποπτικό Συμβούλιο (Steering Committee)
Πρόεδρος: Δ. Βλαστός, Πρόεδρος Δ.Σ. Ιδρύματος Μποδοσάκη
Μέλη: Γ. Χιώτης, Θ. Θεοδώρου
 
Επιστημονική  Επιτροπή (Scientific Advisory Group)
Μέλη: Ε. Γκλεγκλέ, Α. Δαμάσκου, Π. Πολυζωίδης
 
Επιτροπή Επιλογής (Selection Committee)

Μέλη: Α. Τσεκούρας, Β. Παπακωνσταντίνου, Α. Δαμάσκου, Ε. Γκλεγκλέ, M. Χατζάκη
Συμμετέχει ομάδα ανεξάρτητων βαθμολογητών
 

Ομάδα Υλοποίησης Προγράμματος
 
Σ. Λαγανόπουλος, Διευθυντής Προγράμματος
Φ. Κουτζούκου, Διαχειρίστρια Προγραμμάτων- Αναπληρώτρια Διευθύντρια Προγράμματος
A. Παπαθεοδώρου, Διαχειρίστρια Προγραμμάτων
Σ. Κουβελάκη, Διαχειρίστρια Προγραμμάτων
J. Clarke, Συντονίστρια Προγραμμάτων Ενδυνάμωσης ΜΚΟ
Β. Αδρακτάς, Διαχειριστής Προγραμμάτων
M. Τσενέ, Διαχειρίστρια Προγραμμάτων
T. Λαζάρου, Βοηθός Διαχειρίστρια Προγραμμάτων
Ε. Καρακίτσιου, Βοηθός Διαχειρίστρια Προγραμμάτων
Τ. Παλαιολόγος, Βοηθός Διαχειριστής Προγραμμάτων 

M. Φωλά, Υπεύθυνη Επικοινωνίας Προγράμματος
Μ. Τομαρά, Βοηθός Επικοινωνίας Προγράμματος 
Γ. Αναστασιάδης, Λογιστής
E. Πατσούρης, Νομικός Σύμβουλος
Σ. Φιλίππας, Διαχειριστής Πληροφοριακών Συστημάτων
Xavier Thiebaud - External Monitoring Consultant