Φορέας υλοποίησης:
Άρσις
Έργο: Δράσεις Ευαισθητοποίησης νέων στα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω των εκπαιδευτικών εγχειριδίων Compass και Compassito
Έκδοση: Compass - Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα

Φορέας υλοποίησης:
Άρσις
Έργο: Δράσεις Ευαισθητοποίησης νέων στα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω των εκπαιδευτικών εγχειριδίων Compass και Compassito
Έκδοση: Compassito - εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά

Φορέας υλοποίησης:
Άρσις
Έργο: Δράσεις Ευαισθητοποίησης νέων στα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω των εκπαιδευτικών εγχειριδίων Compass και Compassito
Έκδοση: Διεθνής σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού

Φορέας Υλοποίησης:
Δεσμός
Έργο: Νοιάζομαι και Δρω
Έκδοση: Οδηγός εθελοντισμού για τον εκπαιδευτικό

Φορέας Υλοποίησης:
Δεσμός

Έργο: Νοιάζομαι και Δρω
Έκδοση:
Βιβλίο εθελοντισμού για τον μαθητή

Φορέας Υλοποίησης:
Δεσμός

Έργο: Νοιάζομαι και Δρω
Έκδοση: Οδηγός εθελοντισμού για τον εκπαιδευτικό

Φορέας υλοποίησης:
ANASA Cultural Center
Έργο: Ένα καραβάνι χωρίς σύνορα
Έκδοση: Εγχειρίδιο για την πολυπολιτισμικότητα στην εκπαίδευση

Φορέας υλοποίησης:
Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητησεων Νέων - ΚΕΑΝ
Έργο: Bullying- Free - Προώθηση ενός δημοκρατικού σχολείου χωρίς σχολική βία
Έκδοση: Εγχειρίδιο κατά του σχολικού εκφοβισμού

Φορέας υλοποίησης:
Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητησεων Νέων - ΚΕΑΝ
Έργο: Bullying- Free - Προώθηση ενός δημοκρατικού σχολείου χωρίς σχολική βία
Έκδοση: Comic book BULLING FREE

Φορέας υλοποίησης:
Σύλλογος Φίλων-Εθελοντών της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης
Έργο: Σύμπραξη Νέων & Κοινωνίας των Πολιτών ''Εν Δράση''
Έκδοση: Εγχειρίδιο Δραστηριοτήτων Κατάρτισης

Φορέας υλοποίησης:
Πήλιον όρος

Έργο: Όλοι μέσα στην παράγκα
Έκδοση: Ο Καραγκιόζης μετανάστης


Φορέας υλοποίησης:
Πήλιον όρος

Έργο: Όλοι μέσα στην παράγκα
ΈκδοσηΗ Δημοκαρατία στα δύσκολα χρόνια

Φορέας υλοποίησης: Volunteer4Greece
Έργο: Ανάπτυξη δομών και διαδικασιών σχετικών με τον εθελοντισμό για τους ΜΚΟ σε όλη την Ελλάδα
Έκδοση: Διαχείριση εθελοντών - ένα ταξίδι με 13 βήματα 

Φορέας υλοποίησης: Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ
Έργο:
Εθελοντισμός: Στάση Ζωής
Έκδοση:
Μελέτη για τις πρακτικές διαχείρισης εθελοντών στην Ελλάδα

Φορέας υλοποίησης:
Euracademy Association
Έργο: MKO του Αγροτικού χώρου - Καταλύτες Κοινωνικής Συνοχής και Βιώσιμης Ανάπτυξη
Έκδοση: Εγχειρίδιο οργανωτικής ενδυνάμωσης ΜΚΟ για την προώθηση της ένταξης μεταναστών και προσφύγων σε αγροτικές περιοχές

Φορέας υλοποίησης:
Euracademy Association
Έργο: MKO του Αγροτικού χώρου - Καταλύτες Κοινωνικής Συνοχής και Βιώσιμης Ανάπτυξη
Έκδοση: Έρευνα αναγκών των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό χώρο σχετικά με την ενδυνάμωση των δομών τους και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους

Φορέας υλοποίησης:
Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας
Έργο: Πολίτες ενάντια στην κατάθλιψη
Έκδοση: Συντονισμός ομάδας αυτοβοήθειας για την κατάθλιψη - Εγχειρίδιο εκπαιδευόμενου

Φορέας υλοποίησης:
Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας
Έργο: Πλατφόρμα Δράσης για τα Δικαιώματα στην Ψυχική Υγεία
Έκδοση: Η εποχή της αυτονομίας - Ένας οδηγός για τα δικαιώματα στην ψυχική υγεία

Φορέας υλοποίησης: Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών
Έργο: Παρέμβαση για την άνοια στην κοινότητα
Έκδοση: Εγχειρίδιο φροντιστών ατόμων με άνοια

 

Φορέας υλοποίησης: Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών
Έργο: Παρέμβαση για την άνοια στην κοινότητα
Έκδοση: Εγχειρίδιο για επαγγελματίες υγείας - βασικές αρχές για την άνοια

Φορέας υλοποίησης: Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης
Έργο: Γηράσκω εν δράσει
Έκδοση: Άνοια και τρίτη ηλικία - Η ενεργός γήρανση ως μέσο πρόληψης και αντιμετώπισης

Φορέας υλοποίησης: Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης
Έργο: Γηράσκω εν δράσει
Έκδοση: Κατάθλιψη και τρίτη ηλικία - Η ενεργός γήρανση ως μέσο πρόληψης και αντιμετώπισης

Φορέας υλοποίησης: Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «ΕΣΤΙΑ»
Έργο: Δημιουργία Δικτύου υποστήριξης της μετάβασης στην Τρίτη Ηλικία των Νοητικά Υστερούντων ανθρώπων
Έκδοση: Νοητική Υστέρηση στην τρίτη ηλικία και άνοια


Φορέας υλοποίησης: Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «ΕΣΤΙΑ»
Έργο: Δημιουργία Δικτύου υποστήριξης της μετάβασης στην Τρίτη Ηλικία των Νοητικά Υστερούντων ανθρώπων
Έκδοση: Ανάπτυξη μηχανισμού υποστήριξης για την Συνηγορία και Αυτοσυνηγορία των ατόμων με νοητική υστέρηση

Φορέας υλοποίησης: ΦΡΟΝΤΙΖΩ - Κοινωφελές Σωματείο Φροντίδας και Αρωγής Ηλικιωμένων & Ατόμων με Αναπηρία
Έργο: Συνηγορία για τη σκλήρυνση κατά πλάκας στη Δυτική Ελλάδα
Έκδοση: Οδηγός κοινωνικών παροχών για άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας

Φορέας υλοποίησης:
Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου
Έργο: Συμβουλευτικό κέντρο 
«Το σπίτι της γυναίκας»

Έκδοση: Έρευνα για την υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με την κακοποίηση & την προστασία θυμάτων βίας στην περιοχή του Νομού Ηρακλείου

Φορέας υλοποίησης: Colour Youth
Έργο: Πες το σ'εμάς
Έκδοση: Ομοφοβία και Τρανσφοβία
στην Ελλάδα

Φορέας υλοποίησης:
Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
Έργο: Ενδυνάμωση του διαπολιτισμικού διαλόγου και ενίσχυση των κοινοτήτων Υπηκόων Τρίτων Χωρών για την προάσπιση και άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους
Έκδοση: Χαρτογράφηση των ειδικών χαρακτηριστικών και αναγκών των κοινοτήτων προσφύγων και μεταναστών που διαβιούν στην Ελλάδα

Μετάφραση: Ίδρυμα Μποδοσάκη,
Διαχειριστής
επιχορήγησης EEA Grants 


Έκδοση: Κώδικας Ορθών Πρακτικών,
Διάσκεψη Διεθνών ΜΚΟ
του Συμβουλίου της Ευρώπης

 
 
Φορέας υλοποίησης: SciFY - Επιστήμη για σένα  & Norsensus Media Forum 
Έκδοση: Visual Storytelling - A brief Practical Guide 
Έκδοση: Ίδρυμα Μποδοσάκη,
Διαχειριστής επιχορήγησης EEA Grants /
Οδηγός για την Ένταξη της
Διάστασης του Φύλου στις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών


 
Μετάφραση & Έκδοση: Ίδρυμα Μποδοσάκη, Διαχειριστής
επιχορήγησης EEA Grants /
Εγχειρίδιο  «Είδωλα»
του Συμβουλίου της Ευρώπης για καταπολέμηση
του αντιτσιγγανισμού μέσω της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα 
Έκδοση: Ίδρυμα Μποδοσάκη,
Διαχειριστής επιχορήγησης EEA Grants / 
Ηλεκτρονικό βιβλίο έκθεσης "Εδώ Ρομά εκεί Ρομά, πού είναι οι Ρομά;" 

 
Έκδοση: Ίδρυμα Μποδοσάκη,
Διαχειριστής επιχορήγησης EEA Grants 

Εγχειρίδιο «Σύνδεσμοι»
του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα