Πώς μπορείτε να βρείτε εταίρους ή να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για να γίνετε εταίρος;

Εξερευνήστε το NGO Partneship Portal. Μεταξύ άλλων, μπορείτε να: Ακολουθεί μια ενδεικτική λίστα από το NGO Partneship Portal με οργανώσεις από τις Δωρήτριες χώρες. Με τη δυνατότητα πιο εξειδικευμένης αναζήτησης που παρέχει η εν λόγω πύλη, μπορείτε να βρείτε τον κατάλληλο φορέα για τη δική σας οργάνωση.

Νορβηγία:
Center for Anti-racism
Change the World
Comparative Research Program on Poverty
Hiv Norway
International Development Norway
KUN Centre for Gender Equality
Legal Advice for Women
Minotenk - Minority Political Think Tank
Norwegian Association of Blind and Partially sighted Youth
Norwegian Federation of Organisations of Disabled People
Norwegian Institute of International Affairs
Norwegian Young Disabled
Oslo Youth Council
Roma Rights
Romanipe
The Foundation Peace and Tolerance
The Norwegian Association for the Hard of Hearing
The Norwegian Association of Disabled
The Norwegian Children and Youth Council (LNU)
The Norwegian Helsinki Committee
The Norwegian Humanist Association
The Norwegian Lesbian and Gay Association
The Oslo Coalition of Freedom of Religion or Belief

Ισλανδία:
As styrktarfelag association
Child Safety House Iceland
IOGT Iceland
Null Prosent Movement
Stigamot, a conselling and information centre on sexual violence
The Icelandic Human Rights Centre
The Women's Counselling

Στη συνέχεια ακολουθεί μια ενδεικτική λίστα με οργανώσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στο NGO Partnership Portal, η οποία θα ανανεώνεται συχνά:
 
Νορβηγία:
Transparency International Norway
Norwegian Parkinson Disease Association
LHL's International Tuberculosis Foundation

Ισλανδία:
Citizens Foundation
European Movement Iceland
ADHD Association in Iceland
YMCA/YWCA in Iceland
Icelandic boy and girl scout Association
 
Λιχτενστάιν:
Verein für eine offene Kirche – Association for an open Church 
LIFE Climate Foundation Liechtenstein
CIPRA
Liechtensteinischer Entwicklungsdienst – Development Agency of Liechtenstein
The main register of the administration of Liechtenstein

Introduction Form

Συμπληρωματικά, ενόψει των δραστηριοτήτων δικτύωσης των ΜΚΟ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», σας καλούμε να συστήσετε την οργάνωσή σας. Συμπληρώστε το Introduction Form στα αγγλικά και στείλτε το με email στο bilateral@bodossaki.gr

Διαβάστε εδώ τα Introduction Form άλλων οργανώσεων: http://www.weareallcitizens.gr/gallery.html.

Νορβηγία:
Αλφαβητική σειρά οργανώσεων Κοινωνική Πρόνοια Εποπτικός Ρόλος ΜΚΟ Δημοκρατικές Αξίες Ενδυνάμωση Δομών
FAFO Institute for Labour and Social Research X      
Forandre  Verden – Change the World   X   X
LHL International X X    
NOAS Χ Χ Χ Χ
Norwegian People’s Aid X     X
The Norwegian Centre Against Racism (Antirasistisk Senter)   X X X
 
Ισλανδία:
Αλφαβητική σειρά οργανώσεων Κοινωνική Πρόνοια Εποπτικός Ρόλος ΜΚΟ Δημοκρατικές Αξίες Ενδυνάμωση Δομών
Attac Iceland   X    
The Organisation of Disabled in Iceland X X X X