Ένας εκπρόσωπος του προγράμματός μας «Είμαστε όλοι Πολίτες» βρέθηκε στις Βρυξέλλες από τις 5 έως τις 6 Μαρτίου στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μεγαλύτερης δημοσκοπικής έρευνας που έχει πραγματοποιηθεί παγκοσμίως σχετικά με τη βία κατά των γυναικών. Η ειδική διάσκεψη διοργανώθηκε από κοινού από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (Fundamental Rights Agency-FRA) -ο οποίος εκπόνησε την έρευνα- και την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» συμμετείχε επίσης στο σεμινάριο με τίτλο «Βία κατά των γυναικών - η δική μας απάντηση», που διοργανώθηκε από τους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς ΕΟΧ και Νορβηγίας (EEA and Norway Grants).

Από τις συνεντεύξεις που διενεργήθηκαν έχοντας ως βάση σαράντα τέσσερις χιλιάδες γυναίκες (18 έως 74 ετών) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ προκύπτει ότι μία στις τρεις γυναίκες στην ΕΕ (ή αλλιώς εξήντα δύο εκατομμύρια γυναίκες άνω των 15 ετών) έχει κακοποιηθεί σωματικά ή σεξουαλικά ενώ στην Ελλάδα μία στις τέσσερεις Ελληνίδες άνω των 15 ετών έχει βιώσει σεξουαλική ή/και σωματική βία. Παρότι τα ποσοστά για τη χώρα μας είναι λιγότερο υψηλά σε σχέση με το σύνολο της Ε.Ε, τα νέα στατιστικά στοιχεία αποτυπώνουν  την έκταση του προβλήματος, το οποίο χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

Η βία κατά των γυναικών, και η ενδοοικογενειακή βία ειδικότερα, αποτελεί θέμα οριζόντιου ενδιαφέροντος για το πρόγραμμά μας. Τα πορίσματα της έρευνας αυτής είναι συνεπώς πολύτιμα για την εκτίμηση της έκτασης και των χαρακτηριστικών του φαινομένου στη χώρα μας και μπορούν να οδηγήσουν στον σχεδιασμό καταλληλότερων πολιτικών για την αντιμετώπισή και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύουν την ανάγκη παροχής υποστήριξης σε Μ.Κ.Ο και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Χαμηλότερα αλλά ανησυχητικά τα ποσοστά για την Ελλάδα

Η έρευνα που καλύπτει περιπτώσεις άσκησης βίας τόσο στο σπίτι όσο και στον δημόσιο χώρο, στον χώρο εργασίας και στο Διαδίκτυο, δείχνει ότι τα υψηλότερα ποσοστά σεξουαλικής ή σωματικής βίας εμφανίζονται στη Βόρεια Ευρώπη –52% στη Δανία, 47% στη Φιλανδία, 46% στη Σουηδία, 45% στην Ολλανδία– ενώ ο ευρωπαϊκός νότος κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο –22% στην Ισπανία, στη Μάλτα και στην Κύπρο, 24% στην Πορτογαλία, 25% στην Ελλάδα και 27% στην Ιταλία.

Στον τομέα της ψυχολογικής βίας το 43% των ερωτηθεισών γυναικών στην Ε.Ε και το 33% στην Ελλάδα έχουν βιώσει κάποια μορφή ψυχολογικής βίας, η οποία προέρχεται από τον σύντροφό τους όπως δημόσιο εξευτελισμό, απαγόρευση εξόδου ή κλείδωμα στο σπίτι, απειλές χρήσης βίας και εξαναγκασμό να δουν πορνογραφικό υλικό. Άλλωστε, το 18% των ερωτηθεισών γυναικών στην Ελλάδα και το 22% των γυναικών στην ΕΕ δήλωσαν ότι η σεξουαλική ή/και η σωματική βία προέρχεται από τον ίδιο τον σύντροφό τους.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έρευνας οι διαφορές μεταξύ των 28 της ΕΕ μπορεί να οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, όπως στο κατά πόσο για παράδειγμα η αναφορά των εμπειριών βίας σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των ερωτώντων στο πλαίσιο της έρευνας, είναι πολιτιστικά αποδεκτή.

Βία σε παιδική ηλικία

Ανησυχία προκαλούν και τα στοιχεία αναφορικά με την άσκηση βίας σε κορίτσια κάτω των 15 ετών, με το 35% των γυναικών στην ΕΕ και το 25% στην Ελλάδα να απαντούν ότι έχουν υποστεί είτε σωματική, είτε σεξουαλική, είτε ψυχολογική βία, είτε συνδυασμό αυτών  κατά την παιδική ηλικία από κάποιον ενήλικα. Το 5% των γυναικών στην Ελλάδα είχαν εμπειρίες σεξουαλικής βίας στην παιδική ηλικία έναντι του 12% στην Ε.Ε.

Ανάγκη για νέες πολιτικές και υποστήριξη στους αρμόδιους φορείς
 

"Η βία κατά των γυναικών, και ειδικότερα η βία με βάση το φύλο που επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες, συνιστά εκτεταμένη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που η Ε.Ε δεν έχει την πολυτέλεια να αγνοήσει", Morten Kjaerum, πρόεδρος του FRA.


Όλοι οι ομιλητές υπογράμμισαν την ανάγκη για παροχή υποστήριξης στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς ενώ πολλοί επισήμαναν ότι η παρούσα έρευνα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία βελτίωσης των υφιστάμενων πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς επικαιροποιεί τα διαθέσιμα δεδομένα και παρέχει για πρώτη φορά συγκρίσιμα στοιχεία σε επίπεδο ΕΕ.

Εκ μέρους της Ελληνικής Προεδρίας, η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, κυρία Βάσω Κόλλια, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στη χώρα μας στον τομέα της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, και ειδικότερα ανέφερε ότι έχουν συσταθεί νέα συμβουλευτικά κέντρα, ενώ ήδη λειτουργούν εικοσιένας ξενώνες φιλοξενίας για τα θύματα κακοποίησης και τα παιδιά τους. Επίσης, αναφέρθηκε στη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας.
 

Στις κύριες προτάσεις των συντακτών της έκθεσης συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

  • Επικύρωση από τα κράτη-μέλη της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών (Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης), η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το ερχόμενο καλοκαίρι.
  • Εφαρμογή της ήδη υπάρχουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην Οδηγία 2012/29/EE σε σχέση με τα θύματα της εγκληματικότητας.
  • Ανάπτυξη συμπληρωματικών μεταξύ τους πολιτικών στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της υγείας.
  • Έμφαση στην εκπαίδευση και την παροχή υποστήριξης, μέσω εξειδικευμένης κατάρτισης και διάθεσης επαρκών πόρων σε οργανώσεις, παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, εργοδότες και στην αστυνομία.
  • Ενίσχυση της προστασίας στο Διαδίκτυο και στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ώστε να αντιμετωπίζονται και να καταπολεμούνται αποτελεσματικότερα οι ανεπιθύμητες συμπεριφορές.
Για να κατεβάσετε την έκθεση συμπερασμάτων από την παρακολούθηση της διάσκεψης στις Βρυξέλλες σε μορφή pdf, κάντε κλικ εδώ

Share This Post