Τα EEA and Norway Grants αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λίχτενσταϊν και της Νορβηγίας στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρώπη και στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων με 15 μέλη της ΕΕ στη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Ευρώπη.

Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι τρεις δωρήτριες χώρες συμφώνησαν το ύψος της διαθέσιμης χρηματοδότησης για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2021, η οποία ανέρχεται σε 2,8 δισ. €.

Το αντικείμενο των 5 τομέων προτεραιότητας και των 23 προγραμματικών ενοτήτων που είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση για αυτή την περίοδο θα οριστικοποιηθεί σύντομα. Το προσχέδιο του τελικού περιεχομένου της προγραμματικής περιόδου 2014-2021 εντάχθηκε στο «Blue Book», το έγγραφο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση.

Το «Blue Book» συντάχθηκε από ειδικούς που εκπροσωπούν τις κυβερνήσεις των δωρητριών χωρών. Το περιεχόμενό του βασίζεται στην πολιτική συνοχής της ΕΕ, στην εμπειρία από προηγούμενες προγραμματικές περιόδους των EEA and Norway Grants και στη συνεισφορά ενός αριθμού διεθνών οργανισμών και άλλων συνεργαζόμενων φορέων.

Τα EEA and Norway Grants θέτουν το «Blue Book» σε δημόσια διαβούλευση με στόχο να δώσουν στους πιθανούς ωφελούμενους, στους ενδεχόμενους διαχειριστές της χρηματοδότησης και σε άλλους φορείς τη δυνατότητα να συμβάλουν στη διαμόρφωση των τελικών κειμένων που θα αποτυπώσουν το περιεχόμενο των τομέων προτεραιότητας και  των προγραμματικών ενοτήτων. Η διαβούλευση είναι ανοιχτή και απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων. Οποιοσδήποτε ιδιώτης ή  οργάνωση που έχει εμπειρία από τα EEA and Norway Grants ή ενδιαφέρεται για αυτά και τους στόχους τους μπορεί να συμμετάσχει στη διαβούλευση.

Στη διαβούλευση δύνανται να συμμετάσχουν φορείς από τις επωφελούμενες χώρες, τις δωρήτριες ή τρίτες χώρες, ή διακρατικοί φορείς επίπεδο. Οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση μπορούν να επιλέξουν να συνεισφέρουν σε όλες ή μόνο σε ορισμένες από τις προγραμματικές ενότητες του  «Blue Book».

Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή έως τις 8 Ιουλίου του 2016.

Πάρτε μέρος εδώ:
https://www.surveymonkey.com/r/bluebookconsultation

Στοιχεία επικοινωνίας

consultationQA@efta.int


Σημειώνεται ότι η φόρμα μπορεί να συμπληρωθεί μόνο στα αγγλικά, τη γλώσσα εργασίας των EEA and Norway Grants.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα των EEA and Norway Grants:
http://eeagrants.org/Who-we-are/How-we-work/Public-consultation-on-the-draft-priorities-for-the-EEA-and-Norway-Grants-2014-2021

Share This Post