Συναντήσεις για τις Διμερείς Σχέσεις μεταξύ ΜΚΟ στις 23 Ιανουαρίου 2014: Επικοινωνήστε και οργανώστε τις συναντήσεις σας με ΜΚΟ από τις Δωρήτριες Χώρες που θα βρίσκονται στην Αθήνα για το σκοπό αυτό, την επομένη της εναρκτήριας εκδήλωσης. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη προσφέρει αίθουσα συναντήσεων από τις 10.00 έως τις 19.00. Για κρατήσεις επικοινωνήστε με την Ειρήνη Χαζάπη (ichazapis@bodossaki.gr). Σιγουρευτείτε ότι έχετε συμπληρώσει το Introduction Form και ότι παρακολουθείτε τις ενημερώσεις στην ιστοσελίδα μας http://www.weareallcitizens.gr/bilateral-relations/breite-etairo.html

Share This Post