Το Τμήμα Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης στο πλαίσιο του "Roma Youth Action Plan"  διοργανώνει στο διάστημα 11-16 Σεπτεμβρίου ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για την καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού μέσω της συμμετοχής των νέων Ρομά, το οποίο βασίζεται στην έκδοση "Mirrors" του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Το σεμινάριο κατάρτισης στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των συμμετεχόντων ως προς την κατανόηση και την αντιμετώπιση του αντιτσιγγανισμού και των επιπτώσεών του στη νεολαία των Ρομά στην Ευρώπη και ως προς την ανάπτυξη πρωτοβουλιών με στόχο τον σεβασμό των δικαιωμάτων των νέων Ρομά. 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ακτιβιστές, εκπαιδευτικούς, εκπροσώπους οργανώσεων νέων και  εκπροσώπους οργανώσεων που εργάζονται με νέους Ρομά.

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:
https://goo.gl/dHuHDx

Η προθεσμία υποβολής είναι η 15η  Ιουνίου 2017 στις 14:00.  

Η ελληνική έκδοση του εγχειριδίου "Mirrors" του Συμβουλίου της Ευρώπης με τον τίτλο "Είδωλα" είναι διαθέσιμη εδώ

Share This Post