Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για επιχορήγηση πρόσθετων δράσεων

Σε συνέχεια της από 23ης Δεκεμβρίου 2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσθετες δράσεις, που ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιχορήγησης ΜΚΟ "Είμαστε όλοι Πολίτες", παρατίθεται στη συνέχεια ο κατάλογος των φορέων που έχουν επιλεγεί για την υλοποίηση πρόσθετων δράσεων.  

Συνολικά, υποβλήθηκαν τριάντα εννέα (39) αιτήσεις, εκ των οποίων μια απορρίφθηκε στο πρώτο στάδιο, καθώς δεν πληρούσε τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Οι υπόλοιπες τριάντα οκτώ (38) αιτήσεις, που προκρίθηκαν στο επόμενο στάδιο, αξιολογήθηκαν από το Τμήμα Διαχείρισης Προγράμματος, με βάση τα κριτήρια επιλογής που είναι δημοσιευμένα στο έντυπο «Οδηγίες για Πρόσθετες Δράσεις».

Με βάση την τελική κατάταξη των προτάσεων, και δεδομένης της διαθέσιμης επιχορήγησης για τη συγκεκριμένη πρόσκληση, που ανέρχεται στο ποσό των 61.400 ευρώ, η Επιτροπή Επιλογής, η οποία συνεδρίασε την 17η Φεβρουαρίου 2016, παρουσία εκπροσώπων του Εθνικού Σημείου Επαφής του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της Πρεσβείας της Νορβηγίας, αποφάσισε να επιχορηγηθούν οκτώ (8) προτάσεις. Το Εποπτικό Συμβούλιο του Προγράμματος που συνεδρίασε στις 22 Φεβρουαρίου 2016 επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής.

Οι φορείς υλοποίησης που έχουν επιλεγεί για να υλοποιήσουν πρόσθετες δράσεις στο πλαίσιο των ήδη επιχορηγούμενων έργων είναι οι παρακάτω: 

 
Αριθμός Έργου Τίτλος Έργου Φορέας Υλοποίησης Εταίρος Ποσό Επιχορήγησης EEA Grants Συνολικός Προϋπολογισμός
1
 
Δέκα χρόνια ΚΑΛΛΙΣΤΩ: Ενδυνάμωση Δομών & Εφαρμογή Αρχών Λογοδοσία Καλλιστώ Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία € 8.996,82 € 9.996,47
2 Πολυπολιτισμικός θίασος ΑΝΑΣΑ: Ένα καραβάνι χωρίς σύνορα Ανάσα - € 8.780,14 € 9.755,71
3 Αυτοβοήθεια, δικτύωση και θεραπευτική υποστήριξη στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης σε αστικές και νησιωτικές περιοχές- Πολίτες Ενάντια στην Κατάθλιψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας - € 9.996,3 € 11.107
4 Κοινωνική Απόδοση Επενδύσεων Equal Society - € 7.965,29 € 8.850,32
5 Μάθημα Εθελοντισμού στα σχολεία της Ελληνικής Επικράτειας – Πιλοτικό πρόγραμμα Δεσμός- Μη κερδοσκοπικό σωματείο Ίδρυμα Λαμπράκη € 9.999 € 11.110
6 Νομική Βοήθεια και ενδυνάμωση θυμάτων έμφυλης βίας Διοτίμα - € 4.116,28 € 4.573,64
7 Εκπαίδευση Γυναικών στην αυτοεξέταση- Καρκίνος του μαστού και άλλα είδη καρκίνου. Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων νομού Αργολίδας ΣΥ.ΚΑ.ΦΙ.ΑΡ «Η Αλληλεγγύη»
 
- € 8.436,76 € 9.374,18
8 Δανειστική  βιβλιοθήκη Φιλανθρωπικό Σωματείο «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων»   € 3.110 € 3.455,55
 
 

Share This Post