Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ για τις ΜΚΟ στην Ελλάδα «Είμαστε Όλοι Πολίτες», ανακοινώνει την πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη διμερών πρωτοβουλιών του μέτρου (β) μεταξύ φορέων υλοποίησης έργων του Προγράμματος και φορέων από τις Δωρήτριες χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν  και Νορβηγία). Το συνολικό διαθέσιμο ποσό είναι €39.700.

Αυτή η πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εμπίπτει στο  μέτρο (β) και αφορά τη δικτύωση, ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης, τεχνολογίας, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ φορέων υλοποίησης έργων του Προγράμματος αφενός και φορέων από τις Δωρήτριες χώρες αφετέρου.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι στα πλαίσια της παρούσας ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος είναι μόνο οι φορείς υλοποίησης έργων του Προγράμματος που επιλέχθηκαν για επιχορήγηση υπό τα εξής προσδοκώμενα αποτελέσματα:
 
  • Αύξηση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας προς ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
  • Προάσπιση δικαιωμάτων και ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των ΜΚΟ
Το μέτρο (β) παρέχει επιπλέον χρηματοδότηση πέρα και πάνω από τον προϋπολογισμό του έργου, που έχει επιλεγεί για επιχορήγηση.
 
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκινάει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής των συμβάσεων στα πλαίσια των δύο πρώτων προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και ολοκληρώνεται το αργότερο στις 29 Φεβρουαρίου 2016 (η επιχορήγηση θα είναι διαθέσιμη μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου ποσού). 

Για περισσότερες πληροφορίες και τα έντυπα της αίτησης ανατρέξτε εδώ. 

Share This Post