ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξεκινά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιχορήγησης ΜΚΟ «Είμαστε όλοι Πολίτες» με χρηματοδότηση από τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν (EEA Grants)
 
Αθήνα, 13 Μαΐου 2015

Με το διήμερο σεμινάριο «Αποτελεσματική ηγεσία για την ενδυνάμωση των ΜΚΟ» ξεκινά το Σάββατο 16 Μαΐου 2015 το Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών που χρηματοδοτούνται από τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν στο πλαίσιο του Προγράμματος των EEA Grants «Είμαστε όλοι Πολίτες». Διαχειριστής επιχορήγησης είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Η έννοια της ενδυνάμωσης των οργανισμών μέσω της διαδικασίας που είναι ευρύτερα γνωστή με τον όρο ‘capacity building’ αποσκοπεί στη βελτίωσή τους,  προκειμένου να γίνουν αποτελεσματικότεροι και να επιτύχουν μεγαλύτερο κοινωνικό όφελος, βιωσιμότητα, καθώς και τους στόχους που έχουν θέσει σε βάθος χρόνου.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη επιτυχημένες προσεγγίσεις για την ενδυνάμωση των ΜΚΟ σε διεθνές επίπεδο, βασίζεται ωστόσο σε εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για την ελληνική πραγματικότητα. Αποτελείται από 8 θεματικές ενότητες, διαθέτει 19 εκπαιδευτές και ολοκληρώνεται σε 120 ώρες εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα συνδυάζει διαδραστικές μεθόδους μάθησης με μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα e-learning για ΜΚΟ και έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει ευκαιρίες ανταλλαγών και δικτύωσης τόσο μεταξύ των οργανισμών που συμμετέχουν σε αυτό, όσο και με μια ευρεία ομάδα ομιλητών.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης διημερίδας στις 16 & 17 Μαΐου, θα καλυφθούν οι εξής θεματικές ενότητες :
  • Ο ρόλος της ηγεσίας στην ενδυνάμωση των ΜΚΟ
  • Όραμα, στόχοι και στρατηγική των ΜΚΟ
  • Χρηστή Διοίκηση των ΜΚΟ
  • Γνωριμία με την πλατφόρμα e- learning για ΜΚΟ
 
Η διημερίδα φιλοξενείται στον Κόμβο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων (INNOVATHENS) και κάθε ημέρα της ολοκληρώνεται με ένα φόρουμ ανοιχτό για το κοινό. Ειδικότερα, το Σάββατο 16 Μαΐου στις 16:45 η ομάδα «Θαλής» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα παρουσιάσει το Index «Θαλής: Αναζητώντας τις Βέλτιστες Πρακτικές για την Λειτουργία των ΜΚO» ενώ οι εκπρόσωποι των οργανώσεων  «Prolepsis» και «Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών» θα μιλήσουν για το θέμα  «Εμπειρίες από την ηγεσία ΜΚΟ: επιτυχίες και προκλήσεις». Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 16:45, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Coaching (HCA/EMCC Greece) θα παρουσιάσει την εθελοντική δράση για ΜΚΟ «Solidarity Coaching» ενώ οι εκπρόσωποι των οργανώσεων «Δεσμός» και «Θετική Φωνή» θα μιλήσουν για το θέμα:  «Εμπειρίες από την ηγεσία μιας νέας ΜΚΟ».

Οι εκδηλώσεις του φόρουμ είναι ανοιχτές στο κοινό χωρίς κόστος, με προεγγραφή εδώ

Share This Post