Δελτίο Τύπου

Παρουσίαση του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες» σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη
7.3εκ€ θα διατεθούν σε ελληνικές ΜΚΟ μέσα από διαδικασίες διαφάνειας και αξιοκρατίας

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2014
Δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις πραγματοποίησε την εβδομάδα αυτή το Ίδρυμα Μποδοσάκη, φορέας υλοποίησης του Προγράμματος Χρηματοδότησης ΜΚΟ «Είμαστε όλοι Πολίτες» ύψους 7,3εκ€. Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου στην Πάτρα, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Υποστήριξης Δημότη,  Εθελοντισμού, Ισότητας Φίλων & Ένταξης Μεταναστών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 42 ΜΚΟ της περιοχής. Η δεύτερη πραγματοποιήθηκε εχθές στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με το Δήμο της πόλης, και προσέλκυσε  εκπροσώπους από 65 ΜΚΟ.
Στόχος των δυο ενημερωτικών εκδηλώσεων ήταν η συνολική παρουσίαση του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες» στους εκπροσώπους των ΜΚΟ, οι οποίες αποτελούν τους φυσικούς αποδέκτες της διαθέσιμης χρηματοδότησης , καθώς και η εξοικείωσή τους με την απόλυτα διαφανή διαδικασία υποβολής προτάσεων στις ανοικτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος που είναι σε εξέλιξη. Υπενθυμίζεται ότι η επίσημη παρουσίαση του Προγράμματος έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 22 Ιανουαρίου 2014, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 300 και πλέον ΜΚΟ από όλη τη χώρα.
Υπογραμμίζεται ότι η ανάληψη του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες» από το Ίδρυμα Μποδοσάκη εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική στόχευση του Ιδρύματος για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας. Προς την κατεύθυνση αυτή, το Ίδρυμα Μποδοσάκη υλοποιεί τρεις κύριες δράσεις:
Α. Τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει τη διαφάνεια, τη  λογοδοσία και τον έλεγχο των ΜΚΟ. Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία του Ιδρύματος είναι σε εξέλιξη και αναμένονται σύντομα τα πρώτα αποτελέσματα.
Β. Την ανάπτυξη των οργανωτικών δομών και ικανοτήτων των ΜΚΟ μέσα από την υλοποίηση ενός φιλόδοξου προγράμματος Capacity Building, με τρόπο συστηματικό και αξιοκρατικό.
Γ. Τη χαρτογράφηση των ελληνικών ΜΚΟ, σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς και ομάδες επιστημόνων, ώστε να καταστεί στη συνέχεια ευχερής η αξιολόγηση της αξιοπιστίας τους και η ανάπτυξη κατά ομάδες δικτύων που θα αυξήσουν την κοινωνική τους αποτελεσματικότητα.
Σε πείσμα των καιρών και των ζητημάτων που απασχολούν την επικαιρότητα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη θα στηρίξει την ανάπτυξη μιας δυναμικής, ανεξάρτητης και ισχυρής κοινωνίας των πολιτών, η οποία λειτουργεί με όρους διαφάνειας και αξιοκρατίας, δημιουργεί  προστιθέμενη αξία για την κοινωνία και ενδυναμώνει τη δημοκρατία.

Share This Post