Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της 3ης ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη διμερών πρωτοβουλιών του μέτρου (β) μεταξύ μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) που έχουν έδρα στην Ελλάδα και φορέων από τις Δωρήτριες χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), παρατείνεται έως τις 15 Φεβρουαρίου 2017. Διεθνείς οργανισμοί μπορούν επίσης να συμμετέχουν συμπληρωματικώς σε μία διμερή πρωτοβουλία. Το συνολικό διαθέσιμο ποσό ανέρχεται στις 110.000 ευρώ.  

Οι διμερείς πρωτοβουλίες του μέτρου (β) έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τη δικτύωση, ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης, τεχνολογίας, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ  μη κυβερνητικών οργανώσεων που έχουν έδρα στην Ελλάδα και φορέων από τις Δωρήτριες χώρες και διεθνών οργανισμών.  

Επιλέξιμοι υποψήφιοι που δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση επιχορήγησης διμερών σχέσεων μέτρου (β) είναι ΜΚΟ με νομική υπόσταση στην Ελλάδα, οι οποίες εμπίπτουν στον εξής ορισμό:   

«Μη κερδοσκοπικές εθελοντικές οργανώσεις που έχουν συσταθεί ως νομικά πρόσωπα, με μη εμπορικό σκοπό, ανεξάρτητες από την τοπική, περιφερειακή και κεντρική κρατική - κυβερνητική διοίκηση, δημόσιους οργανισμούς, πολιτικά κόμματα και εμπορικούς οργανισμούς. Θρησκευτικές οργανώσεις και πολιτικά κόμματα δεν θεωρούνται ΜΚΟ».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 15 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 6μμ (ώρα Ελλάδος). 

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

Share This Post