Το ‘Ιδρυμα Μποδοσάκη παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ανάπτυξη διμερών πρωτοβουλιών του μέτρου (α) μεταξύ ελληνικών ΜΚΟ και φορέων από τις Δωρήτριες χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) έως την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014, και ώρα 6 μ.μ. (τοπική ώρα Ελλάδας).

H πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του μέτρου (α), γνωστού και ως “seed money”, αφορά την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ελληνικών ΜΚΟ αφενός και φορέων από τις Δωρήτριες χώρες αφετέρου, για την υποβολή κοινών προτάσεων εν όψει των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα εξής προσδοκώμενα αποτελέσματα (expected outcomes)  του Προγράμματος:

-Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
-Ενδυνάμωση  των δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων (capacity building) των ΜΚΟ και προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών.

Βρείτε εταίρο για έργο από τις Δωρήτριες χώρες και εξασφαλίστε επιχορήγηση για το ταξίδι σας κάνοντας  αίτηση έως τις 7 Νοεμβρίου. 
 
Διαβάστε συμβουλές για την αναζήτηση εταίρων αλλά και γενικότερες πληροφορίες για την Επιχορήγηση Διμερών Σχέσεων και πώς θα επωφεληθείτε. 


 

Share This Post