Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη δεκαέξι (16) θέσεων ανεξάρτητων βαθμολογητών για την αξιολόγιση των προτάσεων που θα υποβάλουν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος "Είμαστε όλοι Πολίτες" παρατείνεται ως τις 7 Μαρτίου 2014 και ώρα 18:00. Το κείμενο της προκύρηξης είναι αναρτημένο στον ακόλουθο σύνδεσμο

Share This Post