Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2014

Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε σήμερα η τελευταία ενημερωτική εκδήλωση του Ιδρύματος Μποδοσάκη για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και την ανακοίνωση των δυο νέων προσκλήσεων ενδιαφέροντος προς ΜΚΟ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες». Με την εκδήλωση αυτή, έκλεισε ο κύκλος των ενημερωτικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα, που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη στις 22 Σεπτεμβρίου. Ακολούθησαν η Λάρισα (24/9), τα Ιωάννινα (26/9), η Αλεξανδρούπολη (1/10), το Ηράκλειο Κρήτης (3/10) και τελευταίος σταθμός η Αθήνα (7/10).

Οι δυο νέες ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος προς ΜΚΟ, αφορούν, στην «Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», και στην «Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών». Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης από τις δυο αυτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος ανέρχεται στα 2,6εκ ευρώ, ενώ το συνολικό ύψος της επιχορήγησης προς ΜΚΟ από το πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» θα φθάσει τα 7,3εκ ευρώ.

Εκ μέρους των δωρήτριων χωρών, η Α.Ε. ο Πρέσβης της Βασιλικής Πρεσβείας της Νορβηγίας στην Ελλάδα κ. S. Larsen αποτύπωσε την εμπειρία του από μια χώρα με έντονη την παρουσία της κοινωνίας των πολιτών και χαιρέτησε την ανακοίνωση των δυο νέων προσκλήσεων ενδιαφέροντος του προγράμματος. “H υποστήριξη των ΜΚΟ στην Ελλάδα είναι προτεραιότητα του ΕΟΧ και είμαστε ευτυχείς για τη συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη στο πρόγραμμα αυτό».

Ο  κ. Δ. Βλαστός, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Μποδοσάκη, κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας ομιλίας του επιβεβαίωσε την πίστη του στη δυναμική και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κοινωνία των Πολιτών στην Ελλάδα και επανέλαβε τη στρατηγική στόχευση του Ιδρύματος στην ενδυνάμωσή της,  λέγοντας χαρακτηριστικά: «όσο μεγαλώνει και ισχυροποιείται η Κοινωνία των Πολιτών τόσο πολλαπλασιάζεται η κοινωνική ωφέλεια και τόσο σταθεροποιείται και ανθεί η Δημοκρατία».

Από την πλευρά του, η Α.Ε. ο Πρέσβης της Ολλανδίας στην Αθήνα κ. Jan Versteeg μετέφερε στους παρευρισκόμενους την εμπειρία του από τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία των πολιτών λειτουργεί στην Ολλανδία και ευχήθηκε καλή επιτυχία στους στόχους του προγράμματος.

Ο κ. Ε. Φαρμάκης, Διευθυντής του Προγράμματος "Είμαστε όλοι Πολίτες" τόνισε: «Έχουμε κάνει πολύ δουλειά για να ανταποκριθούμε στις υψηλές προσδοκίες των ΜΚΟ και να ενισχύσουμε καινοτόμες προτάσεις για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα. Έχουμε εφαρμόσει μια μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα διαδικασία διαφανούς επιλογής. Με τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα ήρθαμε πολύ κοντά τους κατά τόπους εκπροσώπους των ΜΚΟ και ελπίζουμε στη δυναμική ανταπόκρισή τους στις νέες ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος».

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων από ΜΚΟ είναι η 24η Νοεμβρίου. Όλα τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα εδώ.

Σχετικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ:

Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) ενώνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία στην Ενιαία Αγορά. Ο Ευρωπαϊκός Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του ΕΟΧ ιδρύθηκε το 1994, με σκοπό τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρώπη και την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μεταξύ των κρατών δικαιούχων και των κρατών δωρητών. Για την περίοδο 2009 – 2014, ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ διαθέτει κονδύλια συνολικού ύψους €1,79δις, με τη Νορβηγία να συνεισφέρει το 97% του συνολικού ποσού. Οι δωρεές αφορούν ΜΚΟ, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στις 12 πιο πρόσφατες χώρες-μέλη της Ε.Ε., στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Η συνεργασία με τους φορείς των χωρών του ΕΟΧ είναι ευρύτατη και οι συναφείς δραστηριότητες έχουν ορίζοντα υλοποίησης το 2016. Βασικοί τομείς υποστήριξης είναι το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, η έρευνα και οι υποτροφίες, η κοινωνία των πολιτών, η υγεία, η ισότητα των φύλων, η δικαιοσύνη και η πολιτιστική κληρονομιά. Δείτε περισσότερα στο http://eeagrants.org/ 

Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη:

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς κοινωφελείς οργανισμούς στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1973 από τον Πρόδρομο Μποδοσάκη - Αθανασιάδη, ο οποίος αποφάσισε να διαθέσει την περιουσία του για την ενίσχυση και προώθηση της εκπαίδευσης, , της υγείας, και της προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον, το Ίδρυμα υποστηρίζει ΜΚΟ που εργάζονται με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει βαθιά γνώση του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού τομέα στην Ελλάδα και από τη στιγμή της ίδρυσής του μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί περισσότερα από €400 εκατομμύρια, που έχουν δαπανηθεί δίνοντας έμφαση στη μείωση της ανισότητας των ευκαιριών, στην εκπαίδευση των νέων, στη βελτίωση ιατρικών και ερευνητικών υποδομών και στην προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος. Δείτε περισσότερα στο  www.bodossaki.gr


 

Share This Post