Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις δύο τελευταίες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Προγράμματος Επιχορήγησης ΜΚΟ «Είμαστε όλοι Πολίτες» ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Λάβαμε συνολικά 266 αιτήσεις από πολλές περιοχές της ελληνικής επικράτειας, στο πλαίσιο των οποίων το συνολικό αιτούμενο ποσό επιχορήγησης ξεπέρασε τα 19 εκ. ευρώ. Το ύψος της συνολικής επιχορήγησης που θα διατεθεί από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ για τις δύο προσκλήσεις ανέρχεται σε πάνω από 2,6 εκ. ευρώ. 

Συγκεκριμένα, για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» λάβαμε 124 αιτήσεις, στο πλαίσιο των οποίων ζητήθηκαν πάνω από 10, 8 εκ. ευρώ, με το συνολικό διαθέσιμο ποσό επιχορήγησης για αυτή την πρόσκληση να αντιστοιχεί σε 1,9 εκ.ευρώ. 

Αντίστοιχα, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  «Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών» συγκέντρωσε 142 αιτήσεις, στο πλαίσιο των οποίων ζητήθηκαν πάνω από 8,2 εκ. ευρώ, με  το συνολικό διαθέσιμο ποσό επιχορήγησης για αυτή την πρόσκληση να ανέρχεται σε 744.140 ευρώ.
 
Συνολικά υποβλήθηκαν 143 αιτήσεις για την υλοποίηση μεγάλων έργων  (αιτούμενη επιχορήγηση ως 150.000 ευρώ) και 123 για την υλοποίηση μικρών έργων  (αιτούμενη επιχορήγηση ως 50.000 ευρώ).  
 
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις δύο τελευταίες προσκλήσεις του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες» έληξε στις 24 Νοεμβρίου 2014. Η ομάδα του Προγράμματος βρίσκεται τώρα στο στάδιο αξιολόγησης της διοικητικής και νομικής επιλεξιμότητας των αιτήσεων.
 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους οργανισμούς για τη θερμή ανταπόκρισή τους και να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία. 

Share This Post