Το ‘Ιδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ για τις ΜΚΟ στην Ελλάδα «Είμαστε Όλοι Πολίτες», ανακοινώνει τη δεύτερη (2η) ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη διμερών πρωτοβουλιών του μέτρου (α) μεταξύ ελληνικών ΜΚΟ και φορέων από τις Δωρήτριες χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία). Το συνολικό διαθέσιμο ποσό ανέρχεται στις €26.442.

Αυτή η δεύτερη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εμπίπτει στο μέτρο (α), γνωστό ως “seed money” («αρχικό κεφάλαιο για συνεργασίες»), και αφορά την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ελληνικών ΜΚΟ αφενός και φορέων από τις Δωρήτριες χώρες αφετέρου, για την υποβολή κοινών προτάσεων εν όψει των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα εξής προσδοκώμενα αποτελέσματα (expected outcomes)  του Προγράμματος:
  • Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  • Ενδυνάμωση  των δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων (capacity building) των ΜΚΟ και προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών.
Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αυτά τα προσδοκώμενα αποτελέσματα (expected outcomes) θα ανακοινωθούν στις 22 Σεπτεμβρίου 2014.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2014, και ώρα 6 μ.μ. (τοπική ώρα Ελλάδας)

Για περισσότερες πληροφορίες και τα έντυπα της αίτησης ανατρέξτε εδώ.

Share This Post