Η μικροχρηματοδότηση και οι κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα αποτέλεσαν το αντικείμενο συζήτησης του εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαρτίου 2016 με στόχο να παρουσιαστούν οι δυνατότητες που ανοίγονται στην Ελλάδα στον τομέα της μικροχρηματοδότησης καθώς και το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη με την υποστήριξη του fi-compass/ Προγράμματος της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότερα από 60 άτομα, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συστημικών και συνεταιριστικών τραπεζών, συμβούλων επιχειρηματικής ανάπτυξης, φορέων μικροχρηματοδότησης και αναπτυξιακής χρηματοδότησης, ακαδημαϊκών, μη κυβερνητικών οργανισμών  και ειδικών από την Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρώπης.
Την εκδήλωση προλόγισε ο Διευθυντής του Προγράμματος Επιχορήγησης ΜΚΟ των EEA Grants στην Ελλάδα και Γραμματέας του Ιδρύματος Μποδοσάκη, Σωτήρης Λαγανόπουλος. Ο Jose Romano, επικεφαλής της περιφερειακής διεύθυνσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, συντόνισε τη συζήτηση.  

 

Η χρηματοοικονομική ένταξη αποτελεί προτεραιότητα των κυβερνήσεων, στις χώρες που λειτουργούν και αναπτύσσονται σχήματα μικροχρηματοδότησης - Silke Mueffelmann, επικεφαλής της ομάδας EaSI TA 


Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της μικροχρηματοδότησης στην Ελλάδα καθώς και το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους οι ομιλίες επικεντρώθηκαν στη σημασία της επέκτασης των υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης και στη μελλοντική πορεία του θεσμού της μικροχρηματοδότησης στην Ελλάδα. Η εκδήλωση έληξε με τη διοργάνωση συζήτησης στρογγυλής τράπεζας για τις δυνατότητες οικονομικής ενίσχυσης, μέσω της μικροχρηματοδότησης,  των πρωτοβουλιών που αφορούν τους πρόσφυγες.

Ο Δρ. Γιώργος Αλεξόπουλος, Ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Ινστιτούτο για τις συνεταιριστικές και κοινωνικές επιχειρήσεις (Euricse), μίλησε για τη σημασία της μικροχρηματοδότησης στις κοινωνικές επιχειρήσεις και την ανάγκη κατανόησης της διαδικασίας από τους δημόσιους φορείς. . Ο Παναγιώτης Τουρναβίτης, Γενικός Διευθυντής της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διευκολυνθεί η  εφαρμογή του Προγράμματος της ΕΕ για την Απασχόληση και την Καινοτομία (EaSI) επιδιώκοντας τη δημιουργία ενός δικτύου από φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Ο Joerg Schoolmann, επικεφαλής του Γερμανικού Ινστιτούτου Μικροχρηματοδότησης, παρουσίασε την τελευταία μελέτη του Ινστιτούτου σχετικά τη μικροχρηματοδότηση στην Ελλάδα, η οποία εμφανίζει τη χώρα μας στις τελευταίες θέσεις. Την παρουσίαση ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τα διάφορα μοντέλα μικροχρηματοδότησης που μπορούν να εφαρμοστούν στη χώρα μας.

Η Silke Mueffelmann, επικεφαλής της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης του Προγράμματος της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI), αναφέρθηκε στο ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με τη μικροχρηματοδότηση, παρουσιάζοντας διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Ενώ στην Ευρώπη υπάρχουν αντικρουόμενες προσεγγίσεις, εκτός Ευρώπης και στις αναδυόμενες αγορές όπου η μικροχρηματοδότηση έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα, υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην εφαρμογή κατάλληλων ρυθμιστικών πλαισίων, που περιλαμβάνουν και μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στην επιτυχή παροχή μικροχρηματοδοτήσεων. Ο Corrado Ferretti, Πρόεδρος της PerMIcro στην Ιταλία, επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει επαναλαμβανόμενες σχετικές συστάσεις. Η Αγγελική Ζέρβα, υποδιευθύντρια της Διεύθυνσης Εποπτείας του Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, εξήγησε με ποιον τρόπο η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να γίνει μέρος της εξίσωσης. Επίσης, η ίδια ανέλυσε τη σημασία ενίσχυσης των υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης (BDS).  Ο  Χρήστος Πουρής, Σύμβουλος στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων/ fi-compass, έκανε έκκληση για ανάληψη δράσης υπέρ των σχημάτων μικροχρηματοδότησης στην Ελλάδα. Η Jennifer Clarke, συντονίστρια του Προγράμματος Ενδυνάμωσης ΜΚΟ του Ιδρύματος Μποδοσάκη παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος για την παροχή στήριξης σε ΜΚΟ και σε κοινωνικές επιχειρήσεις, ενώ και αυτή έδωσε έμφαση στη σημασία της ανάπτυξης των υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης (BDS).  Η Αναστασία Τσιλόγλου,  Γενική Διευθύντρια της Action Finance Initiative, παρουσιάζοντας συγκεκριμένα παραδείγματα  πρωτοβουλιών μικροχρηματοδότησης στην Ελλάδα από την Action Finance Initiative σε συνεργασία με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, μετέφερε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση και την ανάγκη να αναβαθμίσουν και να διευρύνουν το μοντέλο τους, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η μικροχρηματοδότηση πρόκειται να ωφελήσει ιδιαίτερα την Ελλάδα.

Αυτό οδήγησε στη συζήτηση για τη μελλοντική πορεία της μικροχρηματοδότησης  στην Ελλάδα. Στο σημείο αυτό ο Riccardo Aguglia, εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, και ειδικός σε θέματα παροχής μικροχρηματοδότησης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, παρουσίασε το έργο που το ΕΤΕπ επιτέλεσε μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Ο Riccardo Aguglia αναφέρθηκε επίσης στο έργο του ΕΤΕπ που βρίσκεται σε εξέλιξη σε σχέση με  τη δημιουργία  ειδικής δομής που θα στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης του προγράμματος EaSI σε συνδυασμό με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και τα Εθνικά Διαρθρωτικά Ταμεία.

Η τελευταία ενότητα της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένη στις δυνατότητες μικροχρηματοδότησης που προσφέρονται σε ΜΚΟ που εργάζονται με πρόσφυγες. Η Milena Gojkovic, Διευθύντρια στη Micro Development Σερβίας μίλησε για την εμπειρία της στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος μικροχρηματοδότησης για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. 

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα της εκδήλωσης, τις παρουσιάσεις, τα βιογραφικά των ομιλητών και άλλο χρήσιμο υλικό. 

Share This Post