Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους υποψηφίους που υπέβαλαν αίτηση για τη θέση των ανεξάρτητων βαθμολογητών στο πρόγραμμα και να ενημερώσουμε ότι όλοι οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν σύντομα για την έκβαση της αίτησής τους. 

Share This Post