ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εναρκτήρια ημερίδα του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες»  του Ιδρύματος Μποδοσάκη
Στόχος του Προγράμματος η ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών στη χώρα μας
 
Αθήνα, 22  Ιανουαρίου 2013
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης η  εναρκτήρια ημερίδα του Προγράμματος χρηματοδότησης ΜΚΟ «Είμαστε όλοι Πολίτες», με τη συμμετοχή περισσότερων από 300 εκπροσώπων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων από όλη την Ελλάδα. Το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» χρηματοδοτείται  από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ),  και συγκεκριμένα τις χώρες της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας και υλοποιείται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Απρίλιο του 2016.

Κατά την εισαγωγική του ομιλία ο κ. Δ. Βλαστός, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Μποδοσάκη, επιβεβαίωσε την πίστη του στη δυναμική και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κοινωνία των Πολιτών στην Ελλάδα λέγοντας χαρακτηριστικά: «όσο μεγαλώνει και ισχυροποιείται η Κοινωνία των Πολιτών τόσο πολλαπλασιάζεται η κοινωνική ωφέλεια και τόσο σταθεροποιείται και ανθεί η Δημοκρατία». Επίσης, ο κ. Βλαστός καθόρισε τη στρατηγική που θα ακολουθήσει το ΄Ιδρυμα σε δράσεις ενδυνάμωσης των ΜΚΟ, που συνοψίζονται στη νομική εξυγίανση του πλαισίου λειτουργίας τους, στην οικονομική τους ενίσχυση καθώς και στην ανάπτυξη των οργανωτικών τους δυνατοτήτων, ώστε να γίνουν πιο διαφανείς και αποτελεσματικές. Την επίσημη έναρξη του προγράμματος χαιρέτισε ο Πρέσβης της Νορβηγίας στην Ελλάδα κ. Sjur Larsen. Η στρατηγική προσέγγιση και το πλαίσιο χρηματοδότησης ΜΚΟ από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ παρουσιάστηκε από τις κυρίες Vilde Hovik Roberg, Ανώτερη Σύμβουλο του Υπουργείου  Εξωτερικών της Νορβηγίας και Patrizia Brandellero, Συντονίστρια προγραμμάτων για την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών του Γραφείου Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ. Στους στόχους και τις λεπτομέρειες του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες» αναφέρθηκε αναλυτικά ο κ. Ε. Φαρμάκης, Διευθυντής του Προγράμματος.
 
Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας ανακοινώθηκαν δυο ακόμα προσκλήσεις ενδιαφέροντος προς ελληνικές ΜΚΟ, η πρόσκληση για την Αύξηση Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας προς Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες, με διαθέσιμη χρηματοδότηση ύψους 2.785.000 ευρώ,  καθώς και η πρόσκληση για την Προάσπιση Δικαιωμάτων και Ενίσχυση του Εποπτικού Ρόλου των ΜΚΟ, με διαθέσιμη χρηματοδότηση ύψους 775.350 ευρώ. Στο πλαίσιο των δυο αυτών προσκλήσεων, το Ίδρυμα Μποδοσάκη θα λαμβάνει προτάσεις χρηματοδότησης έργων από ΜΚΟ έως τις 24 Μαρτίου 2014. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το συνολικό ύψος της διαθέσιμης χρηματοδότησης που πρόκειται να καλύψει το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» αυξήθηκε κατά 1εκ€ και έφθασε τα 7,34 εκ€, ώστε να ενισχυθούν ακόμα περισσότερες δράσεις ΜΚΟ που μπορούν να δημιουργήσουν λύσεις στις συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής ένδειας που περνά η Ελλάδα.
 
Η Ημερίδα συνεχίζεται το απόγευμα με μια σειρά ενημερωτικών εργαστηρίων (workshops) με αποδέκτες εκπροσώπους ΜΚΟ που από νωρίς έχουν επιδείξει ζωηρό ενδιαφέρον για το εν λόγω Πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται το Πρόγραμμα  «Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη ικανοτήτων των Μ.Κ.Ο. (Capacity Building)», το Πρόγραμμα Επιχορήγησης Διμερών Σχέσεων με εκπροσώπους ελληνικών ΜΚΟ και οργανισμών από τις δωρήτριες χώρες, καθώς και η θεματική «Προώθηση της Διαφάνειας στην Κοινωνία των Πολιτών», με τη συμμετοχή των κκ. Ι. Τέντε, Εθνικού Συντονιστή Καταπολέμησης της Διαφθοράς, και Κ. Μπακούρη, Προέδρου της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος.
 
 
Σχετικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ:
Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) ενώνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία στην Ενιαία Αγορά. Ο Ευρωπαϊκός Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του ΕΟΧ ιδρύθηκε το 1994, με σκοπό τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρώπη και την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μεταξύ των κρατών δικαιούχων και των κρατών δωρητών. Για την περίοδο 2009 – 2014, ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ διαθέτει κονδύλια συνολικού ύψους €1,79δις, με τη Νορβηγία να συνεισφέρει το 97% του συνολικού ποσού. Οι δωρεές αφορούν ΜΚΟ, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στις 12 πιο πρόσφατες χώρες-μέλη της Ε.Ε., στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Η συνεργασία με τους φορείς των χωρών του ΕΟΧ είναι ευρύτατη και οι συναφείς δραστηριότητες έχουν ορίζοντα υλοποίησης το 2016. Βασικοί τομείς υποστήριξης είναι το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, η έρευνα και οι υποτροφίες, η κοινωνία των πολιτών, η υγεία, η ισότητα των φύλων, η δικαιοσύνη και η πολιτιστική κληρονομιά. Δείτε περισσότερα στο http://eeagrants.org/ 

Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη:
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς κοινωφελείς οργανισμούς στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1973 από τον Πρόδρομο Μποδοσάκη - Αθανασιάδη, ο οποίος αποφάσισε να διαθέσει την περιουσία του για την ενίσχυση και προώθηση της εκπαίδευσης, , της υγείας, και της προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον, το Ίδρυμα υποστηρίζει ΜΚΟ που εργάζονται με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει βαθιά γνώση του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού τομέα στην Ελλάδα και από τη στιγμή της ίδρυσής του μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί περισσότερα από €300 εκατομμύρια, που έχουν δαπανηθεί δίνοντας έμφαση στη μείωση της ανισότητας των ευκαιριών, στην εκπαίδευση των νέων, στη βελτίωση ιατρικών και ερευνητικών υποδομών και στην προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος. Δείτε περισσότερα στο  www.bodossaki.gr

Share This Post