Σε ένα μήνα από σήμερα, στις 24 Νοεμβρίου 2014, φθάνουμε στην καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων για τις δυο ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος που βρίσκονται σε εξέλιξη, και συγκεκριμένα: «Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», και «Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών». 

Η ομάδα του Προγράμματος "Είμαστε όλοι Πολίτες" ετοίμασε 10 συμβουλές για την προετοιμασία και τη συγγραφή μιας καλής πρότασης έργου. Ελπίζουμε να φανούν χρήσιμες στους εκπροσώπους των Οργανισμών που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αιτήσεις:
-Μπορείτε να κατεβάσετε τα επικαιροποιημένα έγγραφα της κάθε αίτησης (πρόσκληση ενδιαφέροντος, οδηγίες προς υποψηφίους, έντυπο αίτησης, προϋπολογισμός) στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.weareallcitizens.gr/gallery.html

-Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση των δύο νέων προσκλήσεων, οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου αίτησης καθώς και την παρουσίαση της Επιχορήγησης Διμερών Σχέσεων από την ομάδα διαχείρισης προγραμμάτων του Προγράμματος "Είμαστε όλοι Πολίτες" στην ιστοσελίδα του blod.gr:

http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=1620

-Τέλος, στις 31 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την Επιχορήγηση Διμερών Σχέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://www.weareallcitizens.gr/bilateral-relations/breite-etairo.html 

Share This Post