Στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος «Αύξηση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας προς ευάλωτες κοινωνικά ομάδες», οι οργανισμοί που λαμβάνουν επιχορήγηση είναι οι ακόλουθοι:*Για την λίστα των οργανισμών που υπέβαλαν αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης εδιαφέροντος «Αύξηση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας προς ευάλωτες κοινωνικά ομάδες" και πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας αλλά δεν έλαβαν επιχορήγηση, πατήστε εδώ .
Στο πλαίσιο της ανοικτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος «Προάσπιση δικαιωμάτων και ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των ΜΚΟ» οι οργανισμοί που λαμβάνουν επιχορήγηση είναι οι ακόλουθοι:* Για την λίστα των οργανισμών που υπέβαλαν αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης εδιαφέροντος  «Προάσπιση δικαιωμάτων και ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των ΜΚΟ» και πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας αλλά δεν έλαβαν επιχορήγηση, πατήστε εδώ.

-Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες για τα επιχορηγούμενα έργα στην ιστοσελίδα μας καθώς και τον διαδραστικό χάρτη έργων


 

Share This Post