Όπως αναφέρεται στις Οδηγίες προς Υποψηφίους, το προσωπικό που εργάζεται στο Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» είναι στη διάθεση όλων για να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την αίτηση.  Επιπλέον, για να βοηθηθούν οι ΜΚΟ που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές στο να ξεπεράσουν τις ιδιαίτερες δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν στην υποβολή προτάσεων, θα παρέχεται κάποια επιπλέον υποστήριξη σε αυτούς τους οργανισμούς, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τη διαδικασία συγγραφής και υποβολής προτάσεων. 

Για να είναι επιλέξιμές για επιπλέον υποστήριξη, οι ΜΚΟ θα πρέπει να πληρούν τα δύο ακόλουθα κριτήρια:
  1. Θα πρέπει να έχουν μέσο ετήσιο εισόδημα κάτω των €50.000 κατά τα δύο τελευταία οικονομικά έτη
  2. Θα πρέπει να έχουν την έδρα τους εκτός των παρακάτω αστικών περιοχών: όλων των νομών της Αττικής (εκτός των νησιών), όλων των Δήμων της Θεσσαλονίκης, των Δήμων της Πάτρας του Ηρακλείου, της Λάρισας, του Βόλου, των Ιωαννίνων, των Χανίων και της Χαλκίδας.
Οι ΜΚΟ που πληρούν αυτά τα κριτήρια μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για επιπλέον υποστήριξη, η οποία θα παρέχεται με τους παρακάτω τρόπους:

α) Συνεδρίες ομαδικής υποστήριξης μέσω skype: στις συνεδρίες θα μπορούν να συμμετέχουν μέχρι 5 οργανισμοί και θα έχουν διάρκεια μέχρι μία ώρα.
b) Συνεδρίες «ένας –προς-έναν» μέσω τηλεφώνου: εικοσάλεπτες συνεδρίες με το προσωπικό του Προγράμματος μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταξύ 11.00 και 12.00 και ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
γ) Υποστήριξη με e-mail: Το προσωπικό του Προγράμματος θα απαντάει γραπτά και σε ερωτήσεις μέσω e-mail. 

Αυτή η επιπρόσθετη υποστήριξη θα είναι διαθέσιμη από τις 8 Οκτωβρίου 2014 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων , στις 24 Νοεμβρίου 2014. 

Η υποστήριξη αποσκοπεί στο να βοηθήσει τις ΜΚΟ να κατανοήσουν τη διαδικασία συγγραφής και υποβολής προτάσεων. Το προσωπικό του Προγράμματος δεν μπορεί να συνεισφέρει με κανένα τρόπο στο περιεχόμενο των αιτήσεων. Οποιαδήποτε πληροφορία δοθεί στους οργανισμούς θα δημοσιευθεί στο τμήμα των Συχνών Ερωτήσεων στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κανονίσετε μια συνεδρία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κ. Βλάση Αδρακτά, Διαχειριστή Προγραμμάτων στο vadraktas@bodossaki.gr ή τηλεφωνικά στο 210 325 7776. Παρακαλούμε να δίνετε τις ακόλουθες πληροφορίες όταν επικοινωνείτε μαζί μας: 1) όνομα του οργανισμού 2) τοποθεσία του οργανισμού 3) όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας 4) τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπεύθυνου επικοινωνίας.
 
 

Share This Post