Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ολοκλήρωση του έργου Πλατφόρμα Πολιτικής Καινοτομίας που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες» από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των EEA Grants .
 
Την Τετάρτη 27/05/2015 και ώρα 18.00 θα πραγματοποιηθεί στον 1ο όροφο του ξενοδοχείου Centre Square Hotel (Αριστογείτονος 15) επί της πλατείας Βαρβακείου, η παρουσίαση λήξης του έργου από τις οργανώσεις Place Identity, Culture Polis και SciFy.

Την Τετάρτη 10/06/2015 στις 19.00 θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση επί της πλατείας, με παρουσίαση των αποτελεσμάτων της υπο-δράσης ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ και ανοιχτό δείπνο.
 
Το εγχείρημα

Το ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ είναι ένα εγχείρημα έρευνας και δράσης που αποσκοπεί στην ανάπτυξη, καταγραφή και διάχυση μιας πρότυπης διαδικασίας συμμετοχικού αστικού σχεδιασμού μέσα από διατομεακές συνέργειες και ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Το πεδίο έρευνας και δράσης είναι η πλατεία Βαρβακείου στην Αθήνα, ένας υποβαθμισμένος δημόσιος χώρος στην καρδιά της πόλης που αντικατοπτρίζει ευρύτερα αστικά και κοινωνικά ζητήματα. Eν όψει των σχεδίων του Δήμου για την αναβάθμιση της πλατείας, στη διαδικασία εμπλέκονται ενεργά δημοτικές υπηρεσίες, ενώ αναπτύσσεται ένα ανοιχτό εγχειρίδιο για την εφαρμογή αντίστοιχων συμμετοχικών διαδικασιών σε άλλα έργα αστικής αναγέννησης.
 
Το ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ υλοποιείται μέσα από τη διατομεακή σύμπραξη της ΜΚΟ Place Identity, της εταιρίας design theSwitch και του Δήμου Αθηναίων και αποτελεί την ελληνική συμμετοχή στο διεθνές δίκτυο Actors of Urban Change. Το δίκτυο παρέχει τεχνογνωσία για συμμετοχικές δράσεις αστικής αναγέννησης και  υποστηρίζεται από το ίδρυμα Robert Bosch και τον οργανισμό MitOst. Τα εργαστήρια πολιτών ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ εντάσσονται στις δράσεις της Πλατφόρμας Πολιτικής Καινοτομίας που αναπτύσσουν οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί Culture Polis, Place Identity και Scify. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
 
 

Share This Post