Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος του ΕΟΧ «Είμαστε όλοι Πολίτες», ολοκλήρωσε την έκδοση στην ελληνική γλώσσα του εγχειριδίου του Συμβουλίου της Ευρώπης "Είδωλα". Το εγχειρίδιο «Είδωλα» αφορά στην καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού - του ρατσισμού, όπως αυτός εκφαίνεται ειδικότερα στην περίπτωση των Ρομά - και απευθύνεται σε άτομα, που εργάζονται στην τυπική και μη-τυπική εκπαίδευση. Βασίζεται στην προσέγγιση της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα και έρχεται να καλύψει ένα κενό σε αυτήν με την προσθήκη του αντιτσιγγανισμού, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση παιδιών και εφήβων γύρω από αυτό το φαινόμενο. Το εγχειρίδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε πλαίσια δραστηριοτήτων με Ρομά και μη-Ρομά, καθώς και σε μεικτές ομάδες.

Η έκδοση του εγχειριδίου του Συμβουλίου της Ευρώπης  «Είδωλα» στην ελληνική γλώσσα επιχορηγήθηκε από τις Συμπληρωματικές Δράσεις του Προγράμματος Επιχορήγησης ΜΚΟ του ΕΟΧ «Είμαστε όλοι Πολίτες».

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν λήψη του εγχειριδίου εδώ


 

Share This Post