Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ως Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος του ΕΟΧ «Είμαστε όλοι Πολίτες, γνωστοποιεί  ότι η ταινία – ντοκιμαντέρ «Είμαστε όλοι Πολίτες» έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για χρήση ως παιδαγωγικό υλικό στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και στα ΕΠαΛ. 

Η ταινία, διάρκειας 45 λεπτών και οι τέσσερις ταινίες μικρού μήκους, αναδεικνύουν τα έργα οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, που στην πλειοψηφία τους έχουν ως ομάδες-στόχο τα παιδιά, τους νέους και ευρύτερα την εκπαιδευτική κοινότητα.

Η ταινία και οι υποενότητές της ξεχωριστά, μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό ως προς την εκπλήρωση παιδαγωγικών στόχων, όπως αυτοί απορρέουν από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών.

Τα παιδαγωγικά οφέλη της πηγάζουν από τη δυνατότητα που δίδεται στον εκπαιδευτικό να διδάξει έννοιες όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα του παιδιού, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ενδυνάμωση, η ενεργός κοινωνική συνεισφορά, ο εθελοντισμός, η αλληλεγγύη, η ενεργός πολιτειότητα κ.α. συνδέοντάς τες με την κατάσταση που βιώνουν στην πραγματικότητα οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και με τις πρωτοβουλίες ενεργών πολιτών και συλλογικοτήτων. Παράλληλα, μπορούν να αποτελέσουν έναυσμα για την ανάπτυξη δημιουργικής συζήτησης μέσα στην τάξη, για την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών καθώς και για την ανάπτυξη της μετασχηματιστικής δύναμης των εκπαιδευόμενων η οποία μπορεί να οδηγήσει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ποικίλων δράσεων.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε

- Τον προτεινόμενο οδηγό χρήσης του ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αντικειμένων, ο οποίος έχει υποβληθεί και εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας: goo.gl/JyE69F

- Την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας: https://goo.gl/mTh0N3

Όλες οι ταινίες είναι διαθέσιμες στα ελληνικά και με αγγλικούς υπότιτλους ενώ η μεγάλη ταινία διατίθεται με υπότιτλους για άτομα με προβλήματα ακοής.

Εντός του Οδηγού μπορείτε να βρείτε τους σχετικούς ηλεκτρονικούς συνδέσμους ενώ εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση εκτός διαδικτύου, ζητήστε τα από το Τμήμα Επικοινωνίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη και θα σας αποσταλούν άμεσα. 

Παρακαλείστε θερμά να ενημερώνετε όταν κάνετε χρήση του ντοκιμαντέρ τόσο με σχετικό κείμενο όσο και με φωτογραφικό υλικό από την προβολή πάντα με σεβασμό στους περιορισμούς που ισχύουν σε σχέση με την εμφάνιση προσώπων ανηλίκων.

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Μαρίνα Τομαρά: 210 7259159; marina.tomara@bodossaki.gr
Μαρία Φωλά: 210 7225823; mfola@bodossaki.gr

Share This Post