Μετά από δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα μεταξύ 27 Μαΐου και 8 Ιουλίου 2016, τα EEA Grants και τα EEA and Norway Grants δημοσιοποίησαν την τελική έκδοση του Blue Book, το οποίο περιλαμβάνει τους τομείς  προτεραιότητας και τις προγραμματικές ενότητες για τη νέα προγραμματική περίοδο των EEA and Norway Grants 2014-2021. Το «Blue Book» συντάχθηκε από ειδικούς που εκπροσωπούν τις κυβερνήσεις των δωρητριών χωρών. Το περιεχόμενό του βασίζεται στην πολιτική συνοχής της ΕΕ, στην εμπειρία από προηγούμενες προγραμματικές περιόδους των EEA and Norway Grants και στη συνεισφορά ενός αριθμού διεθνών οργανισμών και άλλων συνεργαζόμενων φορέων.
 
EEA and Norway Grants 2014 – 2021
 
Η διαθέσιμη χρηματοδότηση για την περίοδο 2014 – 2021 ανέρχεται σε 2,8 δις ευρώ.

Οι πέντε τομείς προτεραιότητας συμφωνήθηκαν μεταξύ των δωρητριών χωρών (Νορβηγία, Λίχτενσταϊν, Ισλανδία) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι ακόλουθοι:

1. Καινοτομία, έρευνα, εκπαίδευση και ανταγωνιστικότητα
2. Κοινωνική ένταξη, νεανική ανεργία και μείωση της φτώχειας 
3. Περιβάλλον, ενέργεια, κλιματική αλλαγή και οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα
4. Πολιτισμός, κοινωνία των πολιτών, ορθή διακυβέρνηση και θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες
5. Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις

Οι τομείς προτεραιότητας περιλαμβάνουν 23 θεματικές ενότητες. Τόσο τα EEA Grants όσο και τα EEA and Norway Grants εστιάζουν στους ίδιους τομείς προτεραιότητας και στις ίδιες προγραμματικές ενότητες. Σύμφωνα με τα EEA and Norway Grants το πρόγραμμα μεταβλήθηκε ώστε να εστιάσει στις ανάγκες και τις προτεραιότητες της κάθε χώρας που λαμβάνει χρηματοδότηση. Υπάρχει ξεκάθαρη δέσμευση να ενδυναμωθούν οι διμερείς σχέσεις και να συνεχιστεί η διεθνής συνεργασία κατά τη διάρκεια της περιόδου 2014-2021.
 
Μπορείτε να βρείτε την online έκδοση του Blue Βook εδώ (στα αγγλικά): http://eeagrants.org/layout/set/bluebook

Share This Post