Tο Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως διαχειριστής επιχορήγησης του Προγράμματος Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην Ελλάδα (Πρόγραμμα ΜΚΟ στην Ελλάδα - Είμαστε όλοι Πολίτες), το οποίο εντάσσεται στον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2009 - 2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών παραγωγής ντοκιμαντέρ».

Αναθέτουσα αρχή είναι το ϊδρυμα Μποδοσάκη. Αντικείμενο του έργου είναι η «Παροχή υπηρεσιών παραγωγής ντοκιμαντέρ». Πιο συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία συνολικά πέντε (5) ταινιών τεκμηρίωσης - ντοκιμαντέρ και ειδικότερα τεσσάρων (4) ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, διάρκειας εκάστου τριών ως πέντε (3’ – 5’) λεπτών, και ενός ντοκιμαντέρ μεσαίου μήκους, διάρκειας σαράντα πέντε έως πενήντα (45’ - 50’) λεπτών. Οι ταινίες αυτές θα προβάλουν και θα αναδεικνύουν τις δράσεις, τα επιτεύγματα και τα αποτελέσματα των έργων των ΜΚΟ που επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα ΜΚΟ «Είμαστε όλοι Πολίτες».

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αναλυτικό τεύχος της 01/2015 Διακήρυξη το αργότερο μέχρι 16/03/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Βασιλέως Γεωργίου Β΄ αριθ. 5, 106 74, Αθήνα. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 17/03/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Βασιλέως Γεωργίου Β΄ αριθ. 5, 106 74, Αθήνα, ισόγειο, ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης και κάθε σχετικό έγγραφο από την επίσημη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: http://www.bodossaki.gr και στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος «Είμαστε όλοι πολίτες» http://www.weareallcitizens.gr/ καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο αναλυτικό τεύχος της 01/2015 διακήρυξης.
  • Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε εδώ
  • Για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, πατήστε εδώ.
  • Για να κατεβάσετε τα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης του ΔΣ, πατήστε εδώ.
  • Για να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ, πατήστε εδώ
  • Για να κατεβάσετε το διευκρινιστικό υπόμνημα επί της διακήρυξης, πατήστε εδώ.
  • Για να κατεβάσετε το αρχείο των διευκρινιστικών απαντήσεων επί της διακήρυξης, πατήστε εδώ 
  • Για να κατεβάσετε τα πρακτικά της συνεδρίασης της ΕΔΔ σχετικά με την αποσφράγιση των προσφορών, πατήστε εδώ.
  • Για να κατεβάσετε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της ΕΔΔ σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών, πατήστε εδώ,
  • Για να κατεβάσετε τα πρακτικά της συνεδρίασης της ΕΔΔ σχετικά με τον έλεγχο από τους διαγωνιζόμενους των υποφακέλων αντιγράφων δικαιολογητικών συμμετοχής, πατήστε εδώ
  • Για να κατεβάσετε τα πρακτικά της συνεδρίασης της ΕΔΔ σχετικά με τον τελικό έλεγχο των δικαιολογητικών, πατήστε εδώ.

Share This Post