Με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση των φαινομένων ενδοσχολικής βίας τα οποία πλήττουν ψυχικά και σωματικά τα παιδιά-θύματα, το ΚΕΑΝ αναλαμβάνει δυναμικό ρόλο.

Μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος «Bullying-Free:Προώθηση ενός δημοκρατικού σχολείου χωρίς σχολική βία», το ΚΕΑΝ- Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων θα επιδιώξει να δράσει συμπληρωματικά προς τις εθνικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ενάντια στη σχολική βία και να μεταφέρει τις καλές πρακτικές σε τοπικό επίπεδο, δημιουργώντας μια παράλληλη μορφή στήριξης στα συμμετέχοντα σχολεία.

Ομάδες στόχου του έργου είναι μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν την υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού με τη χρήση καινοτόμων μέσων (comic, animation spots) αλλά και την ανάπτυξη των δομών του ΚΕΑΝ  μέσω της δικτύωσης με άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του δημοκρατικού σχολείου και της καταπολέμησης σχολικής βίας.Το πρόγραμμα έχει συνολική χρονική διάρκεια 6 μηνών.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη.Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Όσα σχολεία Α' βάθμιας & Β' βάθμιας, ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα επικοινωνίας 210 2692880 & 211 800 6115
 

Share This Post