Στόχος της συγκεκριμένης πρόσκλησης ενδιαφέροντος είναι η αύξηση και ενίσχυση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Οι ΜΚΟ που θα επιλεγούν θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα προκειμένου ν’ αυξήσουν την παροχή βασικών υπηρεσιών πρόνοιας και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού (δίνοντας έμφαση στις αγροτικές περιοχές), μεταξύ των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων  όπως είναι οι άστεγοι, οι άνεργοι, τα άτομα που πάσχουν από HIV / AIDS, οι χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών, οι κάτοικοι των αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών και τα παιδιά.

Διαθέσιμη χρηματοδότηση: € 2.785.000
Ημερομηνία ανακοίνωσης πρόσκλησης: 22 Ιανουαρίου 2014

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Share This Post