Το Ίδρυμα Μποδοσάκη αναλαμβάνει την υλοποίηση προγράμματος ύψους €6,34εκ για την υποστήριξη δράσεων ΜΚΟ στην Ελλάδα
Στόχος η ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών στη χώρα μας

 
Πρόγραμμα ύψους €6,34εκ., χρηματοδοτούμενο από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ),  και συγκεκριμένα τις χώρες της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας, πρόκειται να υλοποιηθεί για την υποστήριξη προγραμμάτων και δράσεων ΜΚΟ στην Ελλάδα, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τα επόμενα 3,5 χρόνια. Τη διαχείριση του Προγράμματος αναλαμβάνει το  Ίδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με το Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ. 

Το Πρόγραμμα, με τη χαρακτηριστική ονομασία «Είμαστε όλοι Πολίτες», στοχεύει στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και στη μεγιστοποίηση της συνεισφοράς της στους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της ενδυνάμωσης δομών και ανάπτυξης ικανοτήτων των ΜΚΟ. Το συνολικό ποσό θα διατεθεί μέσα από μια διαφανή διαδικασία ανταπόκρισης σε ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος, με συγκεκριμένους όρους και κριτήρια επιλογής. Οι διαθέσιμοι πόροι θα διατεθούν στις ΜΚΟ που θα επιτύχουν στη διαδικασία επιλογής και θα ανταποκριθούν στα υψηλά κριτήρια διαφάνειας και αποτελεσματικής λειτουργίας του Προγράμματος.

Συγκεκριμένα, μέσα στο 2014 θα ανακοινωθούν τέσσερις (4) προκηρύξεις για υποβολή από τις ΜΚΟ προτάσεων που θα αφορούν στην προάσπιση δικαιωμάτων και ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των ΜΚΟ, στην παροχή κοινωνικής πρόνοιας, στην προώθηση των δημοκρατικών αξιών συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην ενδυνάμωση των δομών των ΜΚΟ. Επιπλέον, θα υπάρξουν σεμινάρια ενημέρωσης για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Κατά την υλοποίηση του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», θα δοθεί έμφαση στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν μπορούν να έχουν ως στόχο την ανακούφιση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, όπως είναι τα παιδιά, οι νέοι, οι μειονότητες (κυρίως οι Ρομά), οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο. Επιπλέον, το Πρόγραμμα θα συνεισφέρει στη μείωση της ρητορικής μίσους, του εξτρεμισμού, του ρατσισμού, της ομοφοβίας, του αντι-σημιτισμού, της βίας κατά των γυναικών και της εμπορίας ανθρώπων.

Το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» ενθαρρύνει την ανάπτυξη διμερών σχέσεων μεταξύ ελληνικών οργανισμών και ΜΚΟ που προέρχονται από τις δωρήτριες χώρες, με στόχο την επίτευξη γόνιμων συνεργασιών και κοινών δράσεων, ανταλλαγή γνώσης και καλών πρακτικών. Η πρώτη σχετική προκήρυξη θα ανακοινωθεί στις 28 Νοεμβρίου 2013.
 
Ο κ. Δημήτρης Βλαστός, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Μποδοσάκη, επισημαίνει σχετικά: «H πρωτοβουλία του Ιδρύματος να συμβάλει στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο έχει ιδιαίτερη σημασία.  Η επιλογή του στρατηγικού αυτού στόχου υπαγορεύθηκε από την επιτακτική ανάγκη να αναπτυχθούν σχέσεις εμπιστοσύνης και εθελοντικής συνεργασίας μεταξύ των πολιτών και να ενισχυθεί ο κοινωνικός ιστός και η κοινωνική συνοχή.  Παράλληλο στόχο της προσπάθειας αποτελεί η εμπέδωση της Δημοκρατίας, της Διαφάνειας και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης».

Ο κ. Επαμεινώνδας Φαρμάκης, Διευθυντής του Προγράμματος, επισημαίνει σχετικά: «Το Πρόγραμμα “Είμαστε όλοι Πολίτες” θα υλοποιήσει το φιλανθρωπικό του έργο με έναν εντελώς νέο τρόπο για τα ελληνικά δεδομένα, υπό καθεστώς πλήρους διαφάνειας και εξαγωγής μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Μας δίνεται τώρα η ευκαιρία να υποστηρίξουμε σημαντικά το πολύτιμο έργο των μη-κερδοσκοπικών οργανώσεων, να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη των δομών και ικανοτήτων τους, στη δικτύωση με οργανώσεις του εξωτερικού και στην απόκτηση πολύτιμης τεχνογνωσίας».

Σχετικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ:
Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) ενώνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία στην Ενιαία Αγορά. Ο Ευρωπαϊκός Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του ΕΟΧ ιδρύθηκε το 1994, με σκοπό τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρώπη και την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μεταξύ των κρατών δικαιούχων και των κρατών δωρητών. Για την περίοδο 2009 – 2014, ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ διαθέτει κονδύλια συνολικού ύψους €1,79δις, με τη Νορβηγία να συνεισφέρει το 97% του συνολικού ποσού. Οι δωρεές αφορούν ΜΚΟ, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στις 12 πιο πρόσφατες χώρες-μέλη της Ε.Ε., στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Η συνεργασία με τους φορείς των χωρών του ΕΟΧ είναι ευρύτατη και οι συναφείς δραστηριότητες έχουν ορίζοντα υλοποίησης το 2016. Βασικοί τομείς υποστήριξης είναι το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, η έρευνα και οι υποτροφίες, η κοινωνία των πολιτών, η υγεία, η ισότητα των φύλων, η δικαιοσύνη και η πολιτιστική κληρονομιά. Δείτε περισσότερα στο http://eeagrants.org/ 

Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη:
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς κοινωφελείς οργανισμούς στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1973 από τον Πρόδρομο Μποδοσάκη - Αθανασιάδη, ο οποίος αποφάσισε να διαθέσει την περιουσία του για την ενίσχυση και προώθηση της εκπαίδευσης, , της υγείας, και της προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον, το Ίδρυμα υποστηρίζει ΜΚΟ που εργάζονται με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει βαθιά γνώση του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού τομέα στην Ελλάδα και από τη στιγμή της ίδρυσής του μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί περισσότερα από €300 εκατομμύρια, που έχουν δαπανηθεί δίνοντας έμφαση στη μείωση της ανισότητας των ευκαιριών, στην εκπαίδευση των νέων, στη βελτίωση ιατρικών και ερευνητικών υποδομών και στην προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος. Δείτε περισσότερα στο  www.bodossaki.gr

Για περισσότερες πληροφορίες:
Μαρία Φωλά, Υπεύθυνη Επικοινωνίας, 6972 004 280, mfola@bodossaki.gr
Φαίη Κουτζούκου, Διαχειρίστρια Προγραμμάτων, 210 7299542, fkoutzoukou@bodossaki.gr

Share This Post