Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους υποψηφίους που υπέβαλαν αίτηση για πρακτική άσκηση στο πρόγραμμα και να γνωρίσουμε ότι όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την έκβαση της αίτησης τους  μέχρι την Παρασκευή 14.02.2014

Share This Post