3η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για πρωτοβουλίες διμερών σχέσεων 
Μέτρο (β)
 
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ για τις ΜΚΟ στην Ελλάδα «Είμαστε Όλοι Πολίτες», ανακοινώνει την τρίτη ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη διμερών πρωτοβουλιών του μέτρου (β) μεταξύ μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) που έχουν έδρα στην Ελλάδα και φορέων από τις Δωρήτριες χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία). Διεθνείς οργανισμοί μπορούν επίσης να συμμετέχουν συμπληρωματικώς σε μία διμερή πρωτοβουλία. Το συνολικό διαθέσιμο ποσό ανέρχεται στις 50.000 ευρώ.  

Οι διμερείς πρωτοβουλίες του μέτρου (β) έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τη δικτύωση, ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης, τεχνολογίας, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ  μη κυβερνητικών οργανώσεων που έχουν έδρα στην Ελλάδα και φορέων από τις Δωρήτριες χώρες και διεθνών οργανισμών.  

Επιλέξιμοι υποψήφιοι που δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση επιχορήγησης διμερών σχέσεων μέτρου (β) είναι ΜΚΟ με νομική υπόσταση στην Ελλάδα, οι οποίες εμπίπτουν στον εξής ορισμό:   

«Μη κερδοσκοπικές εθελοντικές οργανώσεις που έχουν συσταθεί ως νομικά πρόσωπα, με μη εμπορικό σκοπό, ανεξάρτητες από την τοπική, περιφερειακή και κεντρική κρατική - κυβερνητική διοίκηση, δημόσιους οργανισμούς, πολιτικά κόμματα και εμπορικούς οργανισμούς. Θρησκευτικές οργανώσεις και πολιτικά κόμματα δεν θεωρούνται ΜΚΟ».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 6μμ (ώρα Ελλάδος).  

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

Share This Post