Το ‘Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ για τις ΜΚΟ στην Ελλάδα «Είμαστε Όλοι Πολίτες», ανακοινώνει την πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προώθηση των διμερών σχέσεων μεταξύ ελληνικών ΜΚΟ και φορέων από τις δωρήτριες χώρες (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν).
Αυτή η πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εμπίπτει στο μέτρο (α), γνωστό ως “seed money” («αρχικό κεφάλαιο για συνεργασίες»), και αφορά την ανάπτυξη έργων συνεργασίας εν όψει του πρώτου γύρου των προσκλήσεων των εξής προσδοκώμενων αποτελεσμάτων (expected outcomes)  του Προγράμματος:

(1) Αύξηση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
(2) Προάσπιση δικαιωμάτων (advocacy) και ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των ΜΚΟ 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 28η Φεβρουαρίου 2014, και ώρα 6μ.μ. (τοπική ώρα Ελλάδας).
 

Share This Post