Για να κατεβάσετε τις οδηγίες για το  Μέτρο Β για τις Διμερείς Σχέσεις, πατήστε εδώ