Υποβολή Αίτησης Διμερών Σχέσεων και Εκθέσεων / Αναφορών

Οι φορείς υλοποίησης μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω:

α) Αίτηση για την Επιχορήγηση Διμερών Σχέσεων – Μέτρο (β)
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας το πεδίο παραπλεύρως με την πρόσθετη ένδειξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της οποίας υποβάλλεται η Διμερής Πρωτοβουλία – μέτρο (β) και αποστέλλοντας συμπληρωμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή zip files (μέγιστης χωρητικότητας 500 ΜB):
-Το έντυπο της αίτησης συμπληρωμένο
-Το έντυπο του προϋπολογισμού συμπληρωμένο
-Αποδεικτικό επικοινωνίας μεταξύ του φορέα υλοποίησης έργου και του φορέα από τις Δωρήτριες χώρες (π.χ. μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιβεβαιωμένη εγγραφή σε συνέδριο κ.λπ.)
-Σε περίπτωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων κ.λπ., μία περιγραφή και το πρόγραμμα της εκδήλωσης ή του σεμιναρίου κ.λπ., καθώς και λίστα συμμετεχόντων, εφόσον υπάρχει.

Όλα τα απαιτούμενα έντυπα θα τα βρείτε εδώ

β) Εκθέσεις/ Αναφορές των Επιχορηγούμενων Έργων
Η υποβολή των εκθέσεων/ αναφορών γίνεται ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας το πεδίο παραπλεύρως με την πρόσθετη ένδειξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οποία υποβάλλεται η έκθεση/αναφορά και αποστέλλοντας συμπληρωμένα τα παρακάνω έντυπα Εκθέσεων/ Αναφορών, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή zip files (μέγιστης χωρητικότητας 500 ΜB):
- Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου
- Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση & Έκθεση Πρόβλεψης Πληρωμών
- Ετήσια και Τελική Έκθεση

Για την έγκυρη υποβολή των Εκθέσεων/ Αναφορών, οι παραπάνω εκθέσεις μαζί με όλα τα συμπληρωματικά έγγραφα και τα αποδεικτικά δαπανών οφείλουν να υποβληθούν στις προκαθορισμένες ημερομηνίες και σε hardcopy:
1) Μέσω ταχυδρομείου (απλού, εξπρές ή courier) ή
2) Ιδιοχείρως κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών: 9:00’ έως 18:00’, στην παρακάτω διεύθυνση:

Ίδρυμα Μποδοσάκη
Βασιλέως Γεωργίου Β΄ αριθ. 5, Τ.Κ. 10674 Αθήνα, Ελλάδα
Θέμα: ΕΟΧ Πρόγραμμα Επιχορήγησης ΜΚΟ «Είμαστε όλοι Πολίτες»

Εισάγετε τα στοιχεία σας

Browse…

0%
* Υποχρεωτικά πεδία

Δεν υπάρχουν προς το παρόν διαθέσιμες προσκλήσεις ενδιαφέροντος.

Παρακαλώ επιστρέψτε αργότερα